Supervizare terapeutică sau terapie supervizată? Rolul supervizării în procesul de maturizare personală și profesională

Nicoleta Gheorghe (PTSTA-P)

Sâmbătă, 27 octombrie, 11:00 - 13:30

Supervizarea este importantă pentru dezvoltarea profesională similar cu modul în care psihoterapia este importantă pentru dezvoltarea personală. Un psihoterapeut are nevoie de susținere pentru ambele componente – personală și profesională – pentru a putea practica în condiții bune atât pentru el cât și pentru clienții săi. Scopul supervizării este să faciliteze dezvoltarea unui psihoterapeut competent și etic. Supervizorul are dubla responsabilitate de a ține în balanță nevoile supervizatului și cel mai bun interes al clientului său.

În acest workshop, ne propunem să identificăm granițele dintre terapie și supervizare, și cum putem să folosim supervizarea în mod eficient pentru diferite momente ale dezvoltării noastre ca psihoterapeut. Vom explora diferite tipuri de supervizare – individuală și de grup – cât și specificul supervizării în analiză tranzacțională. Vom observa în ce fel supervizarea poate creea provocări și oportunități de maturizare și schimbare personală și profesională. Vom învăța împreună din exercițile propuse de trainer, din exemplele și întrebările participanților, cât și dintr-o supervizare demonstrată.